Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

De wet AVG is in werking getreden en daarom heeft de Mini Computer Club Almelo een privacyverklaring opgesteld. Bij aanmelding van uw lidmaatschap wordt u een exemplaar ter ondertekening voorgelegd.

Persoonsgegevens die wij gebruiken

Mini Computer Club Almelo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail en/of per post contact met u op te kunnen nemen. De gegevens worden ook gebruikt voor het innen van de contributie en het versturen van de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering.

Hoe lang bewaart MCCA de gegevens?

Mini Computer Club Almelo bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de vereniging. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap blijven uw gegevens digitaal bewaard. Dit is alleen in te zien door de leden van het bestuur. De gegevens van oud-leden worden uiterlijk zeven jaar na het lidmaatschap uit de ledenadministratie verwijderd, behalve als een oud-lid al eerder heeft aangegeven dat zijn persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

Gegevens delen met derden

Mini Computer Club Almelo verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiliging

Mini Computer Club Almelo draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mini Computer Club Almelo maakt voor haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op de website zijn geen persoonsgegevens in te zien.