Een club met geschiedenis

De Club is in 1987 opgericht als MSX club. De MSX computer was een echte hobby computer. De MSX is van het toneel verdwenen en is vervangen door de personal computer. En ook de pc heeft zijn glorietijd gehad. De laptop, het tablet, de smartphone worden nu algemeen gebruikt.

Schelf

In september 1997 zijn we een samenwerkings verband aangegaan met de PTCC, afd. Twente. Dit was een landelijk georganiseerde computer club, die is voortgekomen uit een door medewerkers van Philips opgerichte computerclub.

De banden met de Philipsclub bestaan inmiddels niet meer en de MCCA heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een vereniging van vooral mannelijke computerhobbyisten tot een vereniging die open staat voor ieder die interesse heeft in een beter gebruik van de moderne media. Het aantal vrouwelijke leden is de laatste jaren dan ook aanzienlijk toegenomen.

Vanaf de oprichting is de club gehuisvest in het wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51 in Almelo.

Op 8 december 2012 hebben we samen met alle leden het 25 jarig bestaan van de vereniging feestelijk gevierd. Inmiddels naderen we het 7de lustrum en na al die jaren blijkt de vereniging nog springlevend en voorziet in de behoefte van velen om meer te weten te komen over het gebruik van de moderne communicatiemiddelen.

Bestuur

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Vacant

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Voorzitter
Vacant
interim: Henk Bleecke
Secretaris
Dick Beekman
Telefoon:
0546-867305
Penningmeester
Henk Bleecke
Telefoon:
06-46165978
Bestuurslid
Zwaantje Hondebrink
Bestuurslid
Marietje Veldhuis
Bestuurslid
Frits van der Meer