Bezoekadres:

Maandagavond 19.00-22.00 uur
Mini Computer Club Almelo
p/a Wijkcentrum De Schelf
Binnenhof 51
7608 KH Almelo

Postadres:

Mini Computer Club Almelo
p/a De Koperwiek 31
7609 GT Almelo
KvK-nummer: 40076745

Nadere inlichtingen over een bepaald onderwerp kunt verkrijgen bij het bestuur door te mailen naar informatie@mcca.nl.

U kunt via dit adres ook: